Chuyên mục: TIN TỨC

Thuật ngữ Conversion (online)

Thuật ngữ Conversion (online)

Conversion (online) là gì? Conversion Online hay còn gọi là chuyển đổi trực tuyến. Khác với thuật ngữ Conversion (offline), Thuật ngữ Conversion (online) chỉ một trong những hoạt động trực tuyến do khách hàng …

Conversion (offline) là gì? Thuật ngữ Conversion Offline còn gọi là chuyển đổi ngoại tuyến. Thuật ngữ này ám chỉ một trong những hoạt động ngoại tuyến do khách hàng truy cập trang web và …